Chystáte se na cesty? Nezapomeňte si kromě různých příruček a zavazadel zabalit s sebou i jednoho dobrého kamaráda – cestovní pojištění.

Co je vlastně cestovní pojištění? Je nepovinné a chrání nás na cestách před různými nepříjemnostmi. Je to spojení mezi pojišťovnou a zákazníkem, který cestuje do zahraničí. Jeho základem je úhrada úrazů a jiných léčebných výloh, způsobení škody jak sobě tak někomu jinému, ztráta zavazadel a také v případě smrti převezení ostatků pojištěnce do Čech. Výše pojistného je závislá na limitu plnění.

Co lze k cestovnímu pojištění připojit?

K základnímu druhu pojištění jde připojit ještě například pojištění o úrazu, pojištění odpovědnosti, pojištění ztrát, stornování zájezdu a v neposlední řadě únos letadla.

Jak sjednat cestovní pojištění?

Můžete si zvolit ze dvou možností. Tou jednou je  (1.) sjednání fyzicky v nejbližší pojišťovně nebo (2.) přímo v cestovní kanceláři. V pojišťovně se vám bude věnovat kvalifikovaný pracovník, vysvětlí vám vše okolo pojištění a předá vám kartu o pojištění a brožurku, ve které naleznete důležitá telefonní čísla a zajímavé informace. Pokud cestovní kanceláře tuto službu nabízejí, můžete ji využít přímo i nich. Nevýhodou těchto osobních vyřizování však je zbytečně strávený čas vysedáváním v kancelářích.

Ta druhá možnost je sjednat si (3.) cestovní pojištění u pojišťovny online přes internet přímo z vašeho domova. Tento způsob je nejméně časově náročný a určitě vás nemine ani sleva oproti osobního sjednávání. Stačí vyplnit formulář na stránce konkrétní pojišťovny, po zaplacení na svůj e-mail obdržíte smlouvu s identifikační kartou a informace o vytisknutí. Některé pojišťovny nabízejí také možnost sjednávání pomocí mobilního telefonu.

Co dělat při vzniku pojistné události?

Pokud půjde o zranění v zahraničí, kontaktujte asistenční službu pomocí čísla uvedeného na kartičce pojištění. Linka je zpřístupněná 24 hodin denně v českém jazyce. Pojišťovna vám určitě poradí jak dále postupovat. Berte na vědomí že telefonické hovory ze zahraničí mohou být velmi drahé i v řádu desítek korun za minutu. Pojišťovnu je možné také kontaktovat elektronicky například po internetu, avšak zde se pravděpodobně řeší pouze obecné dotazy. Pojišťovna bude jistě chtít znát číslo pojistné smlouvy, nebo číslo pojištěnce apod.

Pokud jde o škodu na vašem majetku, obratem volejte policii a vyžádejte si policejní protokol. Po návratu z ciziny předejte všechny doklady vaší pojišťovně. Pokud chcete uhradit škodu za osobní věci, měli byste k dokladům dodat i originální účty.

Nikdy neuznávejte svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny, neplaťte škodu a nepodepisujte žádné dokumenty, kterým plně nerozumíte. Pokud můžete, pořiďte fotografie škody a po návratu vše předejte pojišťovně.

Bez cestovního pojištění je velmi riskantní cestovat kamkoliv do zahraničí, nikdy nevíte, co vás může potkat.

V tomto článku se dozvíte základní informace a co je cestovní pojištění.

Cestovní pojištění je určeno všem lidem, kteří se chystají na dovolenou nebo na různé cesty do zahraničí. Díky cestovnímu pojištění předejdete starostem jako je náhlé onemocnění, úraz, ztráta zavazadel nebo i pokud byste způsobili škodu někomu dalšímu. V České republice je základní zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou, u které jste pojištěni. V zahraničí byste si ale vše museli platit sami a pravděpodobně by vás to přišlo velice draho.

Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v zahraničí. Z tohoto pojištění pojišťovna hradí náklady za ošetření, hospitalizaci v nemocnici, léčení a veškeré náhrady za nezbytné léčení. Součástí je také případný převoz ostatků v případě smrti pojištěnce Toto základní pojištění můžete kombinovat s různými druhy připojištěními.

  • Úrazové připojištění

Zahrnuje smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné.

  • Připojištění zavazadel

Pro případ ztráty, zničení či poškozením zavazadel

  • Připojištění odpovědnosti

Zahrnuje odpovědnost za škody, které byste mohli způsobit jiné, tedy třetí osobě, či osobám, na majetku nebo na zdraví.

  • Asistenční služba

Pokud vás potká nějaký problém, poradí vám, jak ho řešit, zařídí vše co je potřeba, jako třeba převoz do nemocnice, zajistí vám léky, komunikaci s lékaři, pokud se vám něco stane v zemi, kde neovládáte jejich jazyk natolik, abyste se domluvili.

Pojištění si můžete sjednat na libovolnou dobu od jednoho dne do jednoho roku. Pokud se chystáte za hranice na delší dobu, můžete předložit potvrzení o tom, že jste si sjednali cestovní pojištění a po tu dobu, co budete za hranicemi, se můžete odhlásit u své zdravotní pojišťovny u nás v České republice. Cestovní pojištění si můžete sjednat u cestovní kanceláře, u zaměstnavatele nebo individuálně sami. Pokud jedete na dovolenou přímo do cestovní kanceláře, je pojištění započítáno přímo v ceně zájezdu.

K cestovnímu pojištění je možné sjednat:
a)    pojištění zdravotní;
b)    úrazové pojištění;
c)    pojištění odpovědnosti za škody;
d)    pojištění zavazadel;
e)    pojištění storno zájezdu.

Doporučuji vám, než se rozhodnete si uzavřít cestovní pojištění, navštívit stránky epojisteni.cz, sekci cestovní pojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je v dnešní době velmi žádané pojištění. Každý kdo chce cestovat mimo ČR, by se měl zajímat o cestovní pojištění své cesty. Jedná o velmi nenákladnou položku Vaší cesty a opravdu je velmi doporučováno se pojistit na cestu do zahraničí. Pojištění za Vás může zaplatit až miliónové částky za poskytnutí první pomoci v zahraničí.

Durhy cestovních pojištění

Jednotlivé druhy cestovního pojištění poskytované pojišťovnami se rozdělují do dvou základních skupin. Je to krátkodobé cestovní pojištění, které má maximální délku 120 dní pro země Evropy nebo 90 dní pro celý svět. Druhé pojištění je dlouhodobé s délkou větší, než je maximální délka krátkodobého pojištění. Většinou se zřizuje na 185 nebo 365 dní a je to ve formě tzv. pololetních nebo ročních karet pojištění. Karty celoročního nebo pololetního pojištění se dají zřídit u pojišťoven, poskytující takový druh pojištění a jsou to například ČSOB pojišťovna nebo UNIQA pojišťovna. Tyto pojištění jsou považována za komerční pojištění, protože se většinou zřizují pro malý počet osob nebo jenom pro jednoho. Cestovní pojištění se musí sjednat nejpozději 3 dny před odjezdem pojištěného nebo skupiny do zahraničí. Pojištění se sjednává na konkrétní datum. Pojištěný by měl mít před cestou do zahraničí vytištěnou kartičku cestovního pojištění od konkrétní pojišťovny, na které je kontakt na pojišťovnu a jméno a příjmení pojištěného.

Pojišťovny a cestovní pojištění

Pojišťovna ČSOB nabízí například výhodné balíčky cestovního pojištění a to cestovní pojištění pro jednotlivce nebo skupiny, cestovní pojištění pro rodiny s dětmi, které získají pojištění až pro 6 členů rodiny za 40 korun na den a poslední třetí balíček roční cestovní karty pro cestovní pojištění. Roční karty od této pojišťovny stojí od tisíce korun, máte možnost vybrat si adekvátní typ karty za Vaším účelem cestování. Můžete si vyzkoušet i tzv. variantu pojištění pro opakované cesty do zahraničí s délkou pobytu do 45 dní.

Porovnání nabídek cestovního pojištění


Sponzorované odkazy:
Články na téma Cestovní pojištění
Blog o Cestovním Pojištění

Popis: Průvodce výběrem cestovního pojištění. Uvádí základní informace pro zájemce o pojištění a umožňujeme jim zorientovat se ve zdánlivě komplikované nabídce pojišťoven.

Další odkazy