V tomto článku se dozvíte základní informace a co je cestovní pojištění.

Cestovní pojištění je určeno všem lidem, kteří se chystají na dovolenou nebo na různé cesty do zahraničí. Díky cestovnímu pojištění předejdete starostem jako je náhlé onemocnění, úraz, ztráta zavazadel nebo i pokud byste způsobili škodu někomu dalšímu. V České republice je základní zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou, u které jste pojištěni. V zahraničí byste si ale vše museli platit sami a pravděpodobně by vás to přišlo velice draho.

Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v zahraničí. Z tohoto pojištění pojišťovna hradí náklady za ošetření, hospitalizaci v nemocnici, léčení a veškeré náhrady za nezbytné léčení. Součástí je také případný převoz ostatků v případě smrti pojištěnce Toto základní pojištění můžete kombinovat s různými druhy připojištěními.

  • Úrazové připojištění

Zahrnuje smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné.

  • Připojištění zavazadel

Pro případ ztráty, zničení či poškozením zavazadel

  • Připojištění odpovědnosti

Zahrnuje odpovědnost za škody, které byste mohli způsobit jiné, tedy třetí osobě, či osobám, na majetku nebo na zdraví.

  • Asistenční služba

Pokud vás potká nějaký problém, poradí vám, jak ho řešit, zařídí vše co je potřeba, jako třeba převoz do nemocnice, zajistí vám léky, komunikaci s lékaři, pokud se vám něco stane v zemi, kde neovládáte jejich jazyk natolik, abyste se domluvili.

Pojištění si můžete sjednat na libovolnou dobu od jednoho dne do jednoho roku. Pokud se chystáte za hranice na delší dobu, můžete předložit potvrzení o tom, že jste si sjednali cestovní pojištění a po tu dobu, co budete za hranicemi, se můžete odhlásit u své zdravotní pojišťovny u nás v České republice. Cestovní pojištění si můžete sjednat u cestovní kanceláře, u zaměstnavatele nebo individuálně sami. Pokud jedete na dovolenou přímo do cestovní kanceláře, je pojištění započítáno přímo v ceně zájezdu.

K cestovnímu pojištění je možné sjednat:
a)    pojištění zdravotní;
b)    úrazové pojištění;
c)    pojištění odpovědnosti za škody;
d)    pojištění zavazadel;
e)    pojištění storno zájezdu.

Doporučuji vám, než se rozhodnete si uzavřít cestovní pojištění, navštívit stránky epojisteni.cz, sekci cestovní pojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je v dnešní době velmi žádané pojištění. Každý kdo chce cestovat mimo ČR, by se měl zajímat o cestovní pojištění své cesty. Jedná o velmi nenákladnou položku Vaší cesty a opravdu je velmi doporučováno se pojistit na cestu do zahraničí. Pojištění za Vás může zaplatit až miliónové částky za poskytnutí první pomoci v zahraničí.

Durhy cestovních pojištění

Jednotlivé druhy cestovního pojištění poskytované pojišťovnami se rozdělují do dvou základních skupin. Je to krátkodobé cestovní pojištění, které má maximální délku 120 dní pro země Evropy nebo 90 dní pro celý svět. Druhé pojištění je dlouhodobé s délkou větší, než je maximální délka krátkodobého pojištění. Většinou se zřizuje na 185 nebo 365 dní a je to ve formě tzv. pololetních nebo ročních karet pojištění. Karty celoročního nebo pololetního pojištění se dají zřídit u pojišťoven, poskytující takový druh pojištění a jsou to například ČSOB pojišťovna nebo UNIQA pojišťovna. Tyto pojištění jsou považována za komerční pojištění, protože se většinou zřizují pro malý počet osob nebo jenom pro jednoho. Cestovní pojištění se musí sjednat nejpozději 3 dny před odjezdem pojištěného nebo skupiny do zahraničí. Pojištění se sjednává na konkrétní datum. Pojištěný by měl mít před cestou do zahraničí vytištěnou kartičku cestovního pojištění od konkrétní pojišťovny, na které je kontakt na pojišťovnu a jméno a příjmení pojištěného.

Pojišťovny a cestovní pojištění

Pojišťovna ČSOB nabízí například výhodné balíčky cestovního pojištění a to cestovní pojištění pro jednotlivce nebo skupiny, cestovní pojištění pro rodiny s dětmi, které získají pojištění až pro 6 členů rodiny za 40 korun na den a poslední třetí balíček roční cestovní karty pro cestovní pojištění. Roční karty od této pojišťovny stojí od tisíce korun, máte možnost vybrat si adekvátní typ karty za Vaším účelem cestování. Můžete si vyzkoušet i tzv. variantu pojištění pro opakované cesty do zahraničí s délkou pobytu do 45 dní.

Cestovní pojištění krátkodobé

Většina pojišťoven v naší zemi nabízí mimo jiné druhy pojištění klientům pojištění cestovní. Jedná se o většinou krátkodobé připojištění nejčastěji na dovolenou. Pokud má klient svojí dovolenou organizovanou cestovní kanceláří, nemusí již pojištění uzavírat odděleně, protože většina cestovních kanceláří nabízí cestovní připojištění společně s každým zájezdem. Jedná se především o cesty mimo naší republiku, pro případ lékařských výloh.

Možnost připojištění

Hodně pojišťoven již nabízí odstupňované úrazové pojištění především pro mladé lidi, kteří se věnují adrenalinovým sportům. Lze již připojistit veškeré léčebné výlohy spojené s úrazem při lyžování, snowboardingu, potápění, jachtění, windsurfingu, cyklistice a jiné. Společně s úrazovým pojištěním se lze připojistit na škodu spojenou se ztrátou zavazadel, nehodě při cestě do zahraničí a zpět, a současně při pojištění hmotně zodpovědnosti při úrazu způsobené druhé osobě. To vše je dnes samozřejmostí.

Pojišťovací instituce

Pojišťovací instituce se předhánějí v nabídkách cestovního pojištění pro klienty, při podrobném studiu všech nabídek pojištění lze zjistit velké cenové rozdíly a nabídku slev pro různé kategorie klientů, každý si přijde na své. Slevy mohou uplatňovat děti, studenti, skupiny škol, sportovní oddíly, postižení lidé, senioři. Při pojištění dlouhodobého pobytu v zahraničí se nám sníží cena za jeden den oproti pobytu krátkodobému, proto je třeba dobře se věnovat nabídce pojištění, abychom si zvolili přesně pojištění na míru.

Dopořučení připojištění

I přes to jsou známy případy, kdy lidé chtějí ušetřit a žádné pojištění si u krátkodobých sportovních aktivit v zahraničí nesjednají. Pokud se zraní a potřebují záchranáře, horskou službu, či pomoc vrtulníku, dostanou se po příjezdu domů do těžké finanční situace, protože částky za tyto úkony záchranářů jsou na naše poměry velmi drahé, často vyšplhají až ke statisícovým položkám, proto by mělo být samozřejmostí při každé cestě do zahraničí se připojistit.

Porovnání nabídek cestovního pojištění


Sponzorované odkazy:
Články na téma Cestovní pojištění
Blog o Cestovním Pojištění

Popis: Průvodce výběrem cestovního pojištění. Uvádí základní informace pro zájemce o pojištění a umožňujeme jim zorientovat se ve zdánlivě komplikované nabídce pojišťoven.

Další odkazy